Sijoittajalle

Oikeat resurssit Startup yrityksen kehittämiseen

Haluaisitko mukaan rakentamaan uusia suomalaisia menestystarinoita?

Startup sijoitus ja kehitysportfoliomme koostuu ja laajenee tarkoin valituista varhaisen vaiheen yrityksistä, joissa arviointimme perusteella on hyvä idea ja kasvupotentiaali. Vahva partnerijoukkomme ja kokemuksemme auttavat meitä tekemään valistuneita yritysvalintoja.

Emme ole rajanneet yrityskohteitamme mihinkään tiettyyn kategoriaan. Olemme mukana niin uudessa, kuin perinteisemmässäkin liiketoiminnassa. Kaikkia näitä yhdistää kuitenkin jokin tarjooman, palvelukonseptin, tms. uudistamiseen liittyvä idea, jolla liiketoimintaa on mahdollista kasvattaa, kehittää tai kansainvälistää.

Me tuomme aloittavan yrityksen tueksi sekä pääomaa, että osaamista. Olemme aina mukana osakkuusyritystemme hallitustyöskentelyssä, mutta merkittävässä määrin myös yritystemme arjen tukena. Tämä auttaa luonnollisesti osakkuusyrityksiämme, mutta samalla tietysti myös meitä saavuttamaan paremmin tuottotavoitteemme.

Startup partneri

Haluaisitko antaa oman panoksesi Startup -yhtiöiden kehittämiseksi?

Osaamispääomamme on jo tällä hetkellä laaja.

Tavoitteemme on kasvaa ja tehdä vuosittain useita uusia sijoituksia. Tarvitsemme tämän kasvun tueksi lisää tekijöitä ja resursseja. Keskeisin tarpeemme jatkossa kohdistuu aktiivisen hallitustyöskentelyn osaajiin, joilla on valmius auttaa osakkuusyrityksiämme myös arkisemmissa käytännön asioissa.

Osakkuusyritystemme toimialakirjo on laaja. 

Tämä on käytännössä keinomme sijoitustoiminnan toimialariskien minimoimiseksi. Tarvittavaa osaamista ja kokemusta tulemme tästä syystä tarvitsemaan hyvinkin laaja-alaisesti. Jos sinulla on halu päästä mukaan Startup -vaiheessa olevien osakkuusyritystemme kasvuun ja olet valmis tarjoamaan tähän resursseja ja osaamistasi, niin ota yhteyttä!

Lähde mukaan aktiiviseen ja nopeasti kehittyvään verkostoomme!